HOÀNG THUẬN

Mobile : 0988 061 293

Zalo: 0967111017

Địa chỉ 1: Càng đầm buôn Đầm Hà Quảng Ninh

Địa chỉ 2: Xã Hải Đông, Thành phố Móng Cái